NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dragă pacient OPTIC4ALL,

În urmă cu ceva timp, ai avut încredere în metodele și tehnologiile optometrice oferite de către OPTIC4ALL, alegând o solutie de corecție vizuală sau un produs pentru sănătatea ochilor tăi.

O parte importantă din responsabilitatea noastră în această relație bazată pe încredere este și modul în care avem grijă de datele tale personale pe care le-ai pus la dispoziția noastră.

Prin urmare, îți scriem pentru a te informa că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește asigurarea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

OPTIC4ALL se aliniază prevederilor Regulamentului, asigurarea unui climat de protecție, siguranță, transparență și încredere pentru pacienții noștri, fiind o prioritate pentru noi. Suntem de părere că este un moment potrivit să detaliem ce înseamnă câteva aspecte importante în relația noastră începând cu data de 25 mai 2018.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul OPTIC4ALL

Așa cum ai văzut cu ochii tăi, prelucrăm datele cu caracter personal obținute direct de la tine, la momentul efectuării consultului optometric, pentru întocmirea fișei de pacient. Tipurile de informații pe care le putem deține despre tine sunt datele personale și de contact: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon fix și/sau mobil, data nașterii, sexul, cetățenia și adresa de e-mail. În același scop, putem deține date medicale (date cu caracter personal sensibil) cum ar fi simptome, afecțiuni anterioare, tratamentul pe care ți-l prescriem sau administrăm. De asemenea, putem deține și detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul dacă altcineva a efectuat plata unei facturi in numele și pentru tine), precum si înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin marcaje si semne la vedere).

Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele tale cu caracter personal sunt constituite din îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice (la cerere) anumite informaţii sau a altor obligaţii legale și din specificul desfășurării activității noastre (alte activități referitoare la sănătatea umană).

Scopurile pentru care prelucram datele cu caracter personal în cadrul OPTIC4ALL

Efectuarea serviciilor medicale, înregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea cu pacientul, programări, identificarea pacientului şi a serviciilor prestate, informarea pacientului cu privire la rezultatele serviciilor prestate.
Comunicări de marketing direct. Comunicarea cu pacientul prin orice mijloace: email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (inclusiv SMS-uri), corespondență poştală, mesaje transmise prin intermediul platformelor de socializare, noutăţi privind serviciile medicale specifice disponibile în cadrul OPTIC4ALL, abonare la newsletter sau furnizarea alte informaţii care ar putea interesa pacientul, inclusiv oferirea de servicii promoţionale sau informații despre promoțiile noastre

Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, gestiunea financiară, sănătate, securitate fizică și informațională, controlul furnizorilor noștri de servicii pentru asigurarea protecției datelor pe care le prelucrăm, păstrarea evidenţelor și a celorlalte obligații pe care legislația română și europeană în vigoare le impune.

Drepturile pacientului cu privire la datele prelucrate sau controlate în cadrul OPTIC4ALL

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine ştergerea datelor dumneavoastră.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră.

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de transfer al datelor dumneavoastră către un alt operator.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă transmisă la adresa de email: office@optic4all.ro

În plus, din data de 25 mai 2018, dacă aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către OPTIC4ALL, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa de email: office@optic4all.ro.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.


PROGRAM

Luni: 09:00 – 18:00
Marți: 09:00 – 18:00
Miercuri: 09:00 – 18:00
Joi: 09:00 – 18:00
Vineri: 09:00 – 18:00
Sâmbătă: 10:00 – 14:00

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

Toate informațiile și materialele folosite în acest site sunt rezervate în exclusivitate Optic4all.
Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest site în alte scopuri decât cele necomerciale și cele specificate în site fără acordul scris al Optic4all este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor.

Web Design by CIDEV Concept

 

2018 © Optic4All – Toate drepturile rezervate.